نمایش دادن همه 11 نتیجه

کتاب بررسی حمایت از بزه دیدگان انتشارات نگاه

12,600 تومان

کتاب تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی نشر نی

43,200 تومان

کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب نشر نی

70,200 تومان

کتاب جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷) نشر نی

50,400 تومان

کتاب حقوق جزایی انگلستان نشر نی

108,000 تومان

کتاب دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم نشر نی

23,400 تومان

کتاب مفهوم قانون نشر نی

57,600 تومان

کتاب نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی نشر نی

50,400 تومان

کتاب حق و مصلحت (۲) نشر نی

68,400 تومان

کتاب فرهنگ نظریه حقوقی نشر نی

25,200 تومان

کتاب مبانی حقوق عمومی نشر نی

34,200 تومان