بدون هیچ شکی ، این همان است ! 

کارگاهی شخصی برای برای مغزتان 

منبعی مناسب که به شما کمک میکند سر از مسائل زندگی تان در بیاورید و بدانید چه چیزی برای شما مهم است و چه چیزی باعث ایجاد بزرگترین تفاوت خواهد شد و برای شما مهم است …