توضیحات

میشا و کوشا زبان انگلیسی ۴ تا ۱۲ سال first friends

  • با توجه به اهمیت زبان انگیسی و بهترین زمان آن یادگیری در دوران 4 تا 12 سال در جهت آموزش هرچه بهتر محصولات فوق طراحی شده است

  • استفاده از موزیک های شاد و داستان های انگلیسی

  • تمرین و یادگیری مطالب در جهت بازی های متنوع

  • استفاده از گرافیک های فانتزی و کارتون های جذاب

  • آموزش طی سه سطح