پیشنهادات شگفت انگیز

 • 10%

  ربه‌ کا

  قیمت اصلی ۴۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۵۰۰ تومان است.
 • 20% بازی رقابتی جالیز هوپا

  بازی رقابتی جالیز هوپا

  قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
 • پوتین

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • 10% زوال بشری

  زوال بشری

  قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.

پرفروش‌های دانشگاهی

 • 10%

  اقتصاد سیاسی ایران

  قیمت اصلی ۲۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰,۵۰۰ تومان است.
 • 10%

  ریاضیات و برنامه نویسی با MATLAB

  قیمت اصلی ۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۴,۰۰۰ تومان است.
 • 10% اقتصاد مستمری

  اقتصاد مستمری

  قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  درسنامه زبان عبری

  قیمت اصلی ۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۵,۰۰۰ تومان است.

پرفروش‌های کتاب عمومی

 • 25% سم هستم بفرمایید

  سم هستم بفرمایید

  قیمت اصلی ۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  گالری اجساد

  قیمت اصلی ۱۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۲,۵۰۰ تومان است.
 • 10% من از تو نمی ترسم

  من از تو نمی ترسم

  قیمت اصلی ۱۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۸,۳۰۰ تومان است.
 • 10%

  منم تیمور جهانگشا

  قیمت اصلی ۳۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۵,۵۰۰ تومان است.
 • 10% بانگ نی

  بانگ نی

  قیمت اصلی ۲۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰,۵۰۰ تومان است.
 • 10% کتابخانه نیمه شب

  کتابخانه نیمه شب

  قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۳,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  مغازه ی خودکشی

  قیمت اصلی ۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۶,۵۰۰ تومان است.
 • 10% چراغ ها را من خاموش می کنم

  چراغ ها را من خاموش می کنم

  قیمت اصلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۱,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  اصول بازاریابی

  قیمت اصلی ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  پیانو

  قیمت اصلی ۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  مبانی زیباشناسی

  قیمت اصلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۲,۰۰۰ تومان است.