سروش

نمایش 1–36 از 739 نتیجه

 • 10%

  برنامه‌سازی تلویزیونی

  قیمت اصلی ۲۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۴,۸۰۰ تومان است.
 • 10%

  پادکستینگ

  قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۸,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  سفر میرا

  قیمت اصلی ۱۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۷,۶۰۰ تومان است.
 • 10%

  جستارهایی در باب آموزش ترجمه در دانشگاه

  قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  روان پزشکی سالمندان 2

  قیمت اصلی ۳۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۲۰۰ تومان است.
 • 10%

  فرهنگ گفت و گو

  قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  روان پزشکی سالمندان 1

  قیمت اصلی ۳۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۲,۵۰۰ تومان است.
 • 10%

  بافت گلیم

  قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  نگاهی روان‌ کاوانه به پیری

  قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.
 • 10% روزی که بابا توی جیبم بود

  روزی که بابا توی جیبم بود

  قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.
 • 10% قواعد تعامل در رسانه های اجتماعی

  قواعد تعامل در رسانه های اجتماعی

  قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۰۰۰ تومان است.
 • 10% نظریه های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر

  نظریه های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر

  قیمت اصلی ۱۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۹,۲۰۰ تومان است.
 • 10% علیه رژیم غذایی

  علیه رژیم غذایی

  قیمت اصلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۱,۰۰۰ تومان است.
 • 10% همه جانبگی دیجیتال

  همه جانبگی دیجیتال

  قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
 • 10% نظریه های احیاء و بازسازی تمدن اسلامی

  نظریه های احیاء و بازسازی تمدن اسلامی

  قیمت اصلی ۲۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰,۵۰۰ تومان است.
 • 10% عوامل موثر بر اقناع

  عوامل موثر بر اقناع

  قیمت اصلی ۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان است.
 • 10% مهارت هایی برای جهان در حال تغییر

  مهارت هایی برای جهان در حال تغییر

  قیمت اصلی ۲۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان است.
 • 10% روانشناسی اخبار جعلی

  روانشناسی اخبار جعلی

  قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۷,۵۰۰ تومان است.
 • 10% نابود سازی یمن

  نابود سازی یمن

  قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.
 • 10% اقتباس برای تلویزیون

  اقتباس برای تلویزیون

  قیمت اصلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۱,۰۰۰ تومان است.
 • 10% عوامل موثر بر خبر

  عوامل موثر بر خبر

  قیمت اصلی ۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان است.
 • 10% از سادات تا صدام

  از سادات تا صدام

  قیمت اصلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۱,۰۰۰ تومان است.
 • 10% مصرف در عصر دیجیتال

  مصرف در عصر دیجیتال

  قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.
 • 10% قدرت پنهان تک گویی

  قدرت پنهان تک گویی

  قیمت اصلی ۱۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۱,۲۰۰ تومان است.
 • 10% دره نظارتی تاریخچه نظامی محرمانه اینترنتی

  دره نظارتی تاریخچه نظامی محرمانه اینترنتی

  قیمت اصلی ۲۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۱,۵۰۰ تومان است.
 • 10% انرژی جایگزین در خاورمیانه

  انرژی جایگزین در خاورمیانه

  قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۰۰۰ تومان است.
 • 10% جامعه‌ شناسی هنر اسلامی

  جامعه‌ شناسی هنر اسلامی

  قیمت اصلی ۱۲۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۳,۴۰۰ تومان است.
 • 10% انقلاب هوش مصنوعی

  انقلاب هوش مصنوعی

  قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان است.
 • 10% فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی

  فرهنگ از دیدگاه جامعه شناختی

  قیمت اصلی ۲۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰,۵۰۰ تومان است.
 • 10% ارتباط شناسی

  ارتباط شناسی

  قیمت اصلی ۲۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۸,۵۰۰ تومان است.
 • 10% مبادی سواد بصری

  مبادی سواد بصری

  قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۷,۵۰۰ تومان است.
 • 10%

  شیوه طراحی 2

  قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۳,۰۰۰ تومان است.
 • 10% انجمن نگهبانان 2 (بخش دوم)

  انجمن نگهبانان 2 (بخش دوم)

  قیمت اصلی ۲۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۹,۶۰۰ تومان است.
 • 10%

  زندانی 345

  قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  دیپلماسی ورزشی

  قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶,۰۰۰ تومان است.
 • 10%

  ماجراهای مزرعه آفتاب مهتاب

  قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.